Бог се е погрижил

Прочит: Второзаконие 26:1-11

 

„… и ни доведе на това място, и ни даде тази земя – земя, където текат мляко и мед. Затова, ето, сега донесох първите плодове на земята, която си ми дал Ти, Господи.“

(Второзаконие 26:9-10)

 

Повече от година планирам да започна да служа на пълно работно време. Мислех, че ще мога да разчитам на достатъчни доходи през първите години, но икономическата ситуация се промени и вече не бях сигурен дали е разумно да напусна работата си. Щеше ли Бог да се погрижи за мен? Замислих се да давам по-малко дарение в църквата, за да се издържам.

Веднъж, преди да дадем даренията си, пасторът прочете Второзаконие 26 и текстът напълно промени нагласата ми. На много места Библията ни уверява, че Бог ще промисли за нас. В този пасаж авторът заявява, че Той вече е промислил.

Докато мислех върху това, осъзнах, че Бог е направил велики неща в живота ми – Той е моят Творец и Изкупител, затова мога да съм сигурен, че се е погрижил за бъдещето ми. Господ ме е призовал за служение, сигурен съм в това. Ето защо съм уверен, че Той е промислил. Когато насоча ума си към тази истина, трудностите вече не ме притесняват. Те, разбира се, не изчезват, но Бог е бил и остава верен. Когато си припомня как се е грижил за мен, сърцето ми се успокоява.

 

Молитва: Боже, нека не забравяме как си ни помагал и да Ти се доверяваме за бъдещето си. Благославяй нашите дарения, за да бъдат те благословение за други. Амин.

 

Мисъл за деня: Давам, защото Бог вече ми е дал всичко необходимо.

Андрю Майкъл Ардоин (Луизиана, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА СЛУЖЕНИЕ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.