Божието водителство

Прочит: Псалм 28:1-9

 

„Господ е сила моя и щит мой; на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна…“

(Псалм 28:7)

 

 

Два пъти седмично чакам сутрешния автобус на близкия хълм. В това време деца от началния курс отиват на училище с велосипеди, придружени от своите родители. На малките често им е трудно да изкачат възвишението, но родителите им ги насърчават да не се отказват, или пък слизат, за да им помогнат. Тази гледка ми напомня за Божията ръка, която ме води в живота.

Когато завърших магистърската си степен, постъпих в университет в Окланд, Нова Зеландия, където щях да уча за гимназиален учител. Докато бях там, ми предложиха да преподавам в австралийски университет. Молех се да разреша тази дилема.

В неделята преди крайния срок за отговор водех клас за библейско изучаване и почувствах ясно Божието водителство. Моето място беше сред учениците, а не в университета. Като грижовен родител Бог ми помогна да оценя силните си страни и да стана успешен учител.

Доверието в Бога, молитвата, търсенето на Неговото водителство и очакването на Неговите отговори са нещата, които ме крепят в живота. Когато погледна назад, виждам, че Той винаги е бил с мен.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти, че винаги си с нас. Давай ни вяра, за да се доверяваме на Твоето водителство, и ни помагай да виждаме помощта Ти. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ми помогне да осъзная силните си страни.

Маргарет Мартин (Австралия)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.