Божието време

Прочит: Еклисиаст 3:9-13

 

„Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господне – то ще устои.“

(Притчи 19:21)

 

Когато работех като специалист по говорни дефекти, сключвах годишен договор с училищата в определен район. Една година наближаваше краят на юли, а аз още не бях нает, затова започнах работа в едно медицинско заведение. Не ми беше приятно, но жена ми няколко пъти каза: „Само за една година е“.

През март на нея ѝ откриха бучка на гърдата. В продължение на десет месеца ходихме по лекари. Не спирахме да се молим. Най-накрая лечението приключи. Тя беше здрава!

През цялото това време пропуснах само два прегледа. Работата ми позволяваше да разпределям времето си по-гъвкаво. Ако бях в училище, нямаше да имам възможността да съм до жена си. Вярвам, че Бог се погрижи за нас много преди да осъзнаем това. Често, когато не разбирам защо нещата се случват по определен начин, си припомням това време. Припомням си, че Бог може да подреди обстоятелствата така, че да ме заведе точно там, където трябва да бъда.

 

Молитва: О, Господи, помогни ни да не забравяме, че винаги си верен, дори когато не можем да видим пълната картина. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори ако не разбирам напълно всичко, ще се доверявам на Бога.

Р. Г. Ууд (Охайо, САЩ)

 

Да се молим за: СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ГОВОРНИ ДЕФЕКТИ.