Божите пътища, не моите

Божите пътища, не моите

Прочит: Притчи 3:5-8

 

„Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“

(Исая 55:8)

 

През пролетта на 2020 година със съпруга ми се грижехме за кучето си Кол, което си беше счупило гръбначния стълб. То беше само на десет месеца и кипеше от енергия. Но заради състоянието си трябваше да лежи спокойно в гаража със седмици. Докато го гледах ден след ден, виждах тъгата в погледа му, желанието да се измъкне от този затвор и да тича навън. Но знаех, че ако това се случи, Кол може да се нарани още повече, дори да се парализира.

Докато мислех за тази ситуация, се замислих за нашия грижовен Бог. Понякога животът ми изглежда разрушен и се съмнявам, че планът Му за мен е добър. Забравям, че не трябва да се облягам само на своя разум.

Когато се чувстваме ограничени, причината може да е ограничеността на собственото ни разбиране. Но Божите помисли са неограничени. Надеждата ми е в това, че Неговите планове са изпълнени с благословения, любов и радост. Ако започна да се съмнявам в това, просто трябва да чета редовно Библията и да се моля.

 

Молитва: Небесни Отче, прощавай ни, когато се съмняваме в Твоята доброта. Напомняй ни за Своята любов, която ни позволява да се радваме на живота. Помагай ни да служим на хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог има добър план за мен.

Щефан Улси-Лайънс (Арканзас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СЕ ДОВЕРЯТ НА БОГА.