Божията грижа

Прочит: 4 Царе 6:1-7

 

„А един от тях, докато сечеше гредата, желязото падна във водата; и той извика: Ах, господарю мой! То беше взето назаем.“

(4 Царе 6:5)

 

 

Понякога се съмнявам, че Господ се грижи за по-обикновените, „светските“ аспекти на моя живот. Но именно в начина, по който се справям с тези неща, се вижда какъв е характерът ми. Освен това Исус изказва похвала към тези, които са верни в малкото (Матей 25:23).

Работя в изследователски център. Един възрастен професор там има богата библиотека и ми позволява да вземам книги. Един ден не можах да намеря точно тази, която ми трябваше. Бях сигурен, че съм я върнал след последното ползване, но можеше и да съм се объркал. А книгата беше скъпа. Тогава си спомних за историята с пророк Елисей и дървото. Спомних си думите: „Ах, господарю мой! То беше взето назаем“. Исках да бъда добър християнин на работното си място, затова се помолих: „Господи, ако книгата липсва по моя вина, помогни ми да си спомня къде съм я сложил. Ако друг я е взел, нека я върне“.

След около 10 дни тя се появи на бюрото на професора. Не сравнявам това с библейската случка, но се радвам, когато молитвата ми получава отговор.

Божията грижа за нас е неизмерима. Можем да сме сигурни, че Господ ще намери разрешение на всяка ситуация, независимо колко маловажна ни се струва.

 

Молитва: О, Господи, помагай ни да Те прославяме, като сме верни настойници на Твоите дарове. Амин.

 

Мисъл за деня: Никой мой проблем не е маловажен за Бога.

Андрю Майкъл Ардоин (Луизиана, САЩ)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ВЕРНИ НАСТОЙНИЦИ НА ТОВА, КОЕТО НИ Е ПОВЕРЕНО.