Божията милост

Божията милост

Прочит: Лука 7:1-10

 

„И, ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред нозете на Исус и Му се молеше да влезе в къщата му, защото имаше едничка дъщеря, на около дванадесет години, и тя умираше…“

(Лука 8:41-42)

 

В Евангелието според Лука началникът на синагогата Яир моли Исус да изцери дъщеря му (Лука 8:40-56). Той проявява голяма вяра, защото е убеден, че едно докосване от Исус ще е достатъчно. И Спасителят приветства тази вяра, като изпълнява неговата молба.

Преди тази среща Исус беше помолен от един стотник да излекува слугата му. Стотникът дори не мислеше, че е нужно Той да влиза в дома му, защото вярваше, че една дума от устата на Христос е достатъчна. Той разбра колко силно е Божието слово. Вярата на този човек ме изумява.

Успокоява ме това, че Спасителят прие и двете молби, въпреки че хората подходиха по различен начин. Успокояващо е да знаем, че Той има милост към нас, независимо как се обръщаме към Него. Той няма да ни отхвърли, а ще ни приеме такива, каквито сме. Въпреки че е добре да се учим от вярата на другите, можем да сме уверени, че каквито и да са проблемите, нуждите и обстоятелствата около нас, Исус никога няма да ни изостави.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че ни обичаш такива, каквито сме, и че съдиш не според израза на нашата вяра, а според дълбоката Си милост. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ще се смили над мен независимо от всичко.

Бенджамин Уайо (Нигерия)

 

Да се молим: ДА ВЯРВАМЕ В БОЖИЯТА МИЛОСТ.