Буря

Прочит: Псалм 91:9-16

 

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“

(Исая 41:10)

 

С жена ми стояхме на балкона и гледахме Атлантическия океан, докато силният вятър брулеше палмите, а големи пенливи вълни се удряха в брега. С усилие пазехме баланс. Побързахме да се приберем, когато очите ни започнаха да горят от вятъра, а бузите ни – да щипят от студените дъждовни капки. Следващата сутрин ни изненада с прекрасен и ясен изгрев. Имаше спокойни вълни, листата на палмите леко се поклащаха  и всичко беше утихнало.

Често това се случва в живота. Неочаквани бури – болести, тревога, промени в работата, материални трудности, конфликти – ни разклащат. Това може дори да застраши вярата ни. Но Бог винаги е с нас в бурята, както обещава в Исая. Исус ни казва чрез Святия Дух: „Не бойте се!“. Нека сърцата и умовете ни намерят покой.

 

Молитва: Господи Исусе, бъди с нас през този ден, в тишината и в бурята. Утешавай ни с уверението, че винаги си близо. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е с мен в бурята и ми дарява покой.

Джон Робинсън (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА В КРИЗА.