Важна роля

Прочит: Йоан 17:20-26

 

„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще Го нарече Емануил.“

(Исая 7:14)

 

От малка и вкъщи, и в църквата са ми говорили за Божите обещания в Библията – изпълнените и тези, които предстои да се изпълнят. Вероятно същото е слушала в детството си и Мария – майката на Исус.

В онова време евреите очаквали с нетърпение идването на Месия и старателно изучавали казаното в Писанията за това. В Исая 7:14 пише: „девица ще зачене и ще роди син, и ще Го нарече Емануил“. Винаги съм си представяла Мария, която седи в синагогата и слуша как свещеникът чете тези думи, без да подозира, че се отнасят за нея.

Две хиляди години по-късно, докато ние четем това слово, сме уверени, че сме част от историята. Може да не сме имали толкова важна роля, колкото имаше Мария, но когато Исус се моли за бъдещите Си ученици в Йоан 17:20-26, има предвид нас. Нашата роля е да сме единни като Христови последователи, за да виждат всички Божията любов в нас. Ако изпълняваме Божите заповеди, като се обичаме един друг, ставаме част от най-прекрасната история, сътворена някога.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни позволяваш да бъдем част от историята, която Ти си създал и продължаваш да разкриваш. Помагай ни да се обичаме, както Исус се молеше, и да споделяме Твоята истина всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм част от историята, която Бог твори.

Джоди Уилямс (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ МАЛОВАЖНИ.