Вгледай се внимателно

Прочит: Притчи 2:1-8

 

„Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум.“

(Притчи 3:13)

 

Намаленото ми зрение понякога ми създава проблеми, но и ме кара да се взирам по-внимателно в нещата. Често се налага да разчитам на ръцете си, за да опозная предметите, или на нечия помощ. Една вечер, на молитвено събрание се придвижвах, пипайки стената зад амвона. На нея а нарисуван голям кръст и той се озова точно зад мен. С ъгъла на окото си забелязах златист надпис, който беше скрит в единия ъгъл на кръста. Когато се взрях в него, разчетох: „Исус Христос е завинаги Господ на господарите и Цар на царете“. Показах надписа на останалите и те споделиха, че никой от тях не го е забелязвал преди. Стигнахме до заключението, че го е написал художник, който е смятал, че както много други божествени истини, и тази ще бъде открита само с внимателно вглеждане.

Реших, че трябва да стана много по-старателна в изучаването на Божието слово и в молитвата. Мъдростта и разбирането са достъпни за всички, но тези, които се вглеждат внимателно, ще открият истински ценното.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти за дара на Твоето слово. Докато го четем, помагай ни да вникваме в него и да откриваме дълбокия смисъл във всеки стих. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще отделя време, за да търся дълбоката Божия мъдрост.

Джио Пикъл (Северна Дакота, САЩ)

 

Да се молим за: МОЛИТВЕНИТЕ ГРУПИ.