Велика любов

Прочит: Битие 1:26-31

 

„… Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“

(Матей 17:20)

 

През лятото на 2018 г. отидохме на едноседмична планинска екскурзия в Колорадо заедно с църковната ми група за ученичество. Изкачвахме се повече от 40 мили, за да стигнем до един връх, където щяхме да проведем събиране последния ден. Сутринта станахме в 5.30, за да видим изгрева. Бяхме се катерили с часове и сега можех спокойно да отправя поглед към хоризонта. Всичко наоколо беше планински върхове и долини. Нямаше как да не се почувствам малък на фона на този пейзаж. Малки ми се сториха и проблемите ми.

В този момент си помислих: колко пъти позволявам проблемите да ме покорят, макар да знам, че Бог е с мен. За съжаление, по-често, отколкото признавах. Затова, когато почувствам тежестта на изпитанията, си припомням чувството, което изпитах на онзи връх, обгърнат от Божията благодат. Ако Той може да твори планини и долини, няма от какво да се страхуваме. Никой проблем не е твърде голям за Него.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за любовта и милостта Ти. Помагай ни да не забравяме, че си по-велик от нашите проблеми. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Бог е по-велик от проблемите ми.

Рийс Мартин (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕНИЧЕСТВО.