Велика събота

Библейски текстове: Пс. 114; Йезекиил 37:1–14; Рим. 6:3-11