Велики четвъртък

Библейски текстове: Изход 12:1–4 (5–10), 11–14; Пс. 116:1–4, 12–19; 1 Коринтяни 11:23–26; Йоан 13:1–7, 31б-35