Велико поръчение

Прочит: Матей 28:16-20

 

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух…“

(Матей 28:19)

 

Всяка година ходя в семейната ни къща до морския бряг, за да си почина. Там винаги посещавам парка, в който с роднините и приятелите ми сме засаждали дървета преди години. Пейзажът се допълва от обитаващите ги пойни птици и кълвачи.

Една сутрин видях чучулига, която излизаше с малките си, за да ги учи да си намират храна. Наблюдавах я от седмици как търси насекоми, докато малките пищяха, очаквайки да бъдат нахранени. Закриляни от своите родители, те ставаха все по-смели.

Докато гледах птиците, открих паралел с пътя на вярата. В началото на своя християнски път разчитах на по-уверените от църквата да ме учат на Божието слово. С времето осъзнах колко важна е молитвата и започнах да задълбочавам отношенията си с Бога. Докато раста във вярата, си мисля: продължавам ли смело напред, носейки посланието за спасението и на други, или оставам близо до гнездото, защото ме е страх да полетя? Бог ни призовава към активно ученичество, към проповядване на евангелието на цялото творение. С Негова помощ можем да отговорим на този призив.

 

Молитва: Боже на цялото творение, давай ни мъдрост и сила, за да растем във вярата и да се уподобяваме на Исус, като проповядваме с желание Твоето слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да продължа уверено в пътя на вярата, защото Бог е с мен.

Ана Буела (Аржентина)

 

Да се молим: ЗА СВОЯТА ЦЪРКВА.