Верни във всичко

Прочит: Лука 16:10-13

 

„По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, отколкото онзи, който се криви между два пътя, макар и да е богат.“

(Притчи 28:6)

 

В момента съм бездомен, а това ме научи колко важен е характерът на човека. Например веднъж си поръчах кафе, взех го и си тръгнах, но на телефона си получих съобщение, че плащането с картата ми не е осъществено. Когато се върнах, обясних ситуацията, но вече нямах пари в картата. Обещах да платя кафето, когато продам някои неща на вторични суровини. Собственикът твърдеше, че няма нужда, но аз бях решен да платя това кафе дори ако се наложи да пропусна хранене.

Когато сме верни и на малкото, което имаме, показваме на Бога, че ще сме верни и на голямото, защото прилагаме вярата си на дело. Независимо дали живеем богато, или бедно, показваме на света, че е по-добре да си честен. С верността си не само прославяме Бога, но и споделяме Неговата любов с хората, които срещаме.

Бог ми е показал колко важно е да бъдем верни, независимо от бедността и депресията. С Исус можем да живеем честно.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни дисциплинираш с любов. Учи ни да бъдем честни във всичко, за да живеем според Твоето слово. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори малките ми решения са проява на вярата ми пред хората.

Джордан Зюнига (Калифорния, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЯМАТ ДОМ.