Вече не сме странници

Прочит: Ефесяни 2:11-22

 

„Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство…“

(Ефесяни 2:19)

 

С ентусиазма на новоповярвала в Христос бях уверена, че всичко изведнъж ще стане прекрасно и всеки проблем ще се разреши по чуден начин. Никой не ми беше говорил за процес, който обхваща начина ни на мислене. В църквата бях заобиколена от хора, които са във вярата от много години. Слушах техните свидетелства – как са чували гласа на Святия Дух, как са следвали стъпките на Христос. Чувствах се обезсърчена, сякаш се намирам на място, което не е моето. Често дори се питах дали изобщо мога да съм християнка, след като съм била невярваща.

Посланието към ефесяните стана моя надежда и утеха в тези дни. Апостол Павел казва, че е благовествал на езичниците (3:8), а в 2:19 се казва, че аз вече не съм странник. Отново и отново си повтарях, че съм съгражданин на светиите и член на Божието семейство. Определенията „езичник“ и „невярващ“ вече не се отнасяха за мен.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни приемаш като членове на Своето семейство. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато следвам Исус, етикетите губят своето значение.

Тереза Найду (Южна Африка)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ.