Вече съм ученик

Прочит: Ефесяни 2:1-10

 

„А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“

(Марк 1:16-18)

 

Наслаждавах се на намаленията на коктейлите в бара, пиенето на чаша-две по време на спортни събития или с приятели, докато не взех грешното решение да шофирам след това. Начинът ми на живот беше егоистичен, самонадеян и унищожителен. Знаех, че трябва да го променя, за да запазя брака, семейството и работата си. Когато чу всичко това, един приятел ме попита: „Къде е Исус в живота ти? Той трябва да е на първо място за теб“. За пръв път чух призив да следвам Исус.

Пътят ми със Спасителя започна с „Пътят към Емаус“ – четиридневно променящо християнско преживяване. През това време на посвещение, воден от Святия Дух, участвах в сутрешни размишления, четях Библията и се молех. Когато се върнах, започнах да служа на Бога – първо в църквата и после в местни служения. Промених се напълно и приех призива да водя малка група от братя в Христос, които помагат за изграждане на Христови ученици.

В евангелията четем за два вида хора – множествата и учениците. Тълпата е любопитна, но остава повлияна от света. Такъв бях аз. Учениците живеят със словото и са Божи ръце и крака в този свят, като използват своето време и талантите си. Сега вече съм такъв.

 

Молитва: Отче, помогни ни да Ти се посветим и да Ти позволим да ни водиш, където искаш. Нека споделяме с хората Твоя път на любов и милост. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще се доверя на Бога, за да ме води, където иска.

Боб Шаявоун (Кентъки, САЩ)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.