Вечни думи

 

„… Моите думи няма да преминат.“

(Марк 13:31)

 

От 35 години чета „Духовна манна“ всеки ден и преди много се натъжавах, когато до името на автора има звездичка. Този символ означава, че човекът е починал, преди размишлението му да бъде публикувано. Мислех си: „Колко жалко – никога няма да види своя текст“.

Вече не мисля така. Сега благодаря всеки ден за всеки автор, дори за починалите, защото всички те ни насърчават. С времето разбрах, че всичко, което казваме, правим, пишем или споделяме в любов с хората, остава завинаги – дори когато вече не сме на този свят.

Исус казва: „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат“. Колко утешително е да знаем и какво благословение е да вярваме, че добрите ни мисли, думи и дела остават завинаги – както тези на Исус!

 

Молитва: Вечни Боже, благодарим Ти, че ни позволяваш думите, делата и мислите ни да продължават да благославят хората дори когато вече не сме на тази земя. Амин.

 

Мисъл за деня: Любовта, която споделям в името на Исус, е вечна.

Дейвид Армстронг (Мисисипи, САЩ)

 

Да се молим за: АВТОРИТЕ И ЧИТАТЕЛИТЕ НА „ДУХОВНА МАННА“.