Винаги навреме

Прочит: Исая 55:8-13

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“

(Притчи 3:5)

 

През 2017 г. ми прекратиха трудовия договор. Това много ме разстрои. Как щях да си намеря работа, след като компаниите вече приключваха годината? Как щеше да оцелее семейството ми? Кой можеше да ни помогне? Нямах резервен план и ми се струваше невъзможно да намеря нещо в последното четиримесечие от годината.

Докато се питах всичко това, почувствах, че Бог ми подсказва да посетя сестрата на моята съпруга. Докато ѝ гостувах за няколко дни, почувствах още един призив – да отида в едно училище там. Подготвих си автобиографията и се срещнах с директора. За моя най-голяма изненада, той ми съобщи, че една от учителките по икономика излиза в майчинство и имат нужда от заместник. Толкова се зарадвах! Случайно ли беше това мое гостуване и срещата с директора? Мисля, че не. Когато не виждам път пред себе си, Бог е до мен. Сигурен съм, че Той беше промислил за всичко.

 

Молитва: Боже на мъдростта, учи ни да не се отчайваме, когато плановете ни се провалят. Напомняй ни винаги да разчитаме на Твоята мъдрост. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще благодаря за Божия промисъл.

Сей Еймен (Южна Африка)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.