Време с Божието слово

Прочит: Исая 40:27-31

 

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“

(Исая 40:31)

 

Преди няколко години започнах да изучавам Библията, като чета и запомням пасажи. С времето обаче ги забравях. Това ме обезсърчаваше, сякаш усилията ми отиваха на вятъра.

Един ден гледах по телевизията за полярния буревестник – птица, която се среща в северната част на Атлантическия океан, Тихия океан и Северния ледовит океан. Тя обича да се храни с ракообразни, сепия, медузи и това, което рибарите оставят след риболов. Когато излязат от гнездото, малките буревестници са тежки и не могат да летят, затова се носят по повърхността на водата, докато загубят тегло и успеят да се издигнат. Но много от тях стават жертва на други морски обитатели или на рибарите.

Замислих се за това и за изучаването на Библията. Целта не е да „погълнем“ толкова от Божието слово, че да не можем да възприемаме повече. Важно е да размишляваме над него и да му позволим да ни храни и да оформя живота ни. Ако оставим Бог да подновява силата ни чрез словото, ще летим като орлите. Той иска да живеем пълноценно, а Библията е нашият пътеводител към Него.

 

Молитва: Създателю, храни ни със Своето слово всеки ден и ни помагай да разбираме каква е Твоята воля за нас. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще отделя време, за да поема от духовната храна на Божието слово.

Карлос Ксавиер Сото Серано (Пуерто Рико)

 

Да се молим за: МИСИОНЕРИТЕ, КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ БИЛИИ.