Всички са ценни

Прочит: Колосяни 4:7-16

 

„Поздравява ви Епафрас, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля.“

(Колосяни 4:12)

 

Преди работих в една болница, в която всеки месец отделението, което се грижеше най-добре за своите пациенти, беше обявявано за отделение на месеца. Обикновено това бяха терапевтичното или приемното отделение, а администрацията оставаше на заден план. Веднъж решиха да поощрят счетоводството, където работех аз. Началникът ни беше писал до ръководството, че хора, които вършат сериозна работа, остават незабелязани. Той подчертаваше, че без съвестното счетоводство болницата не би изпълнявала изобщо своето предназначение.

В днешния прочит от Колосяни се обръща внимание на не толкова известни вярващи: Тихик, Онисим, Епафрас. Казва ни се, че това са възлюбени Божи служители, които насърчават вярващите. Питам се дали Христовото дело би успяло без такива хора.

В Божите очи никой не е по-ценен от другите. Всички сме равни и служим на Божието царство, като изпълняваме определена роля.

 

Молитва: Небесни Отче, молим Те, покажи ни къде трябва да служим и ни дай готовност да направим най-доброто, което можем. Амин.

 

Мисъл за деня: Каква е специалната ми роля в служба на Бога?

Моника Андерман (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим за: ГРУПИТЕ, КОИТО СА МАЛЦИНСТВЕНИ В ОБЩЕСТВОТО.