Всяко врабче

Прочит: Матей 10:27-31

 

„Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.“

(Матей 10:29)

 

Един летен ден, докато седях в градината и гледах как птиците прелитат през плета, се сетих за този стих. Колко ценно трябва да е творението, щом Бог се грижи дори за врабчетата!

Реших да наблюдавам едно врабче за пет минути. Беше изумително! То се движеше толкова бързо, че не просто не можех да проследя полета му за повече от няколко секунди, но и го бърках с останалите, защото страшно си приличаха. Нищо не различава тези птици една от друга, освен черното петънце под главата на мъжките. Но Бог познава всички врабчета, знае броя на перата им, както знае космите на нашите глави. Ако Той следи полета на всяка птица, едва ли можем да си представим колко повече внимание обръща на всеки човек.

Нека се доверим на небесния си Отец не само за големите неща в живота, но и за най-малките детайли. Той може да види и да се погрижи за всяко нещо, което ни тревожи. Всичко, което „роши перата ни“, колкото и незначително да изглежда, е важно за Него. Можем да възложим всичките си грижи на Бога.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че нищо от живота ни не Ти убягва. Грижи се за нас и хората, които обичаме, както се грижиш за всяка птица. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог вижда дори най-малкото създание и се грижи за него.

Керън Дибънс-Уайът (Англия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА НИСКО САМОЧУВСТВИЕ.