Във всички обстоятелства

Прочит: Псалм 92:12-15

 

„Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост…“

(Псалм 92:14)

 

След дълги години мъчителен живот с деменция майка ми почина в съня си. С братята ми се събрахме около леглото ѝ, плакахме, припомняхме си различни неща и се молехме. Докато събирах вещите ѝ, взех в ръце нейната Библия, в която беше сложен и брой от „Духовна манна“. Отворих на размишлението за деня, в който почина, и прочетох последните библейски стихове, които тя беше прочела. С трепереща ръка ги беше подчертала в Библията, беше написала „ДМ“ („Духовна манна“) и беше отбелязала датата. След това имаше бележка: „Колко вярно!“. Когато разлистих страниците, видях същия модел на отбелязване на още много места. Седнах и се разплаках, чувствайки присъствието на Святия Дух.

Въпреки физическата и умствената слабост, майка ми е продължавала да поддържа тази своя духовна практика. Сега нея я няма, но силното свидетелство за Божията вярност при всякакви житейски обстоятелства ще продължава да звучи в мен и в поколенията от моето семейство. Благодарна съм за Божите вечни обещания.

 

Молитва: Любящи и вечни Боже, благодарим Ти за хората, които са ни научили да живеем с увереност и надежда. Нека Христовата любов ни води в живот на вяра през всичките ни дни. Амин.

 

Мисъл за деня: Независимо от обстоятелствата Бог е верен.

Карън Кристи Курц (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, В КОИТО ИМА БОЛЕН ОТ ДЕМЕНЦИЯ.