Възможности за посвещение

Прочит: Лука 9:57-62

 

„А Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е  годен за Божието царство.“

(Лука 9:62)

 

Преди няколко години се занимавах с търговия. Съдружникът ми беше млад и енергичен човек, току-що завършил колеж. Само след няколко месеца работа той започна да се разочарова: „Не знам как да направя пробив на пазара“. Един ден, когато ми сподели своите притеснения, му казах, че тъй като пазарът се състои от индивидуални сметки, трябва да се насочваме към индивидуалните клиенти. Опитахме тази стратегия и постигнахме успех.

И ние като християни сме склонни да говорим обобщено. Свикнали сме да казваме: „Посвети живота си на Исус“. Но какво означава това? Как реално можем да го направим?

Както пазарът се състои от конкретни сметки, животът ни се състои от отделни моменти. В стиховете от деветата глава на Лука Исус ни предизвиква да Го следваме дори в тежките моменти от живота. Всеки миг, всяко обстоятелство е възможност да проявим своето посвещение. То е изградено от множество малки дела. Ако сме посветени изцяло и във всичко, животът ни ще е такъв, какъвто Бог очаква.

 

Молитва: Господи, помогни ни да Те виждаме във всички моменти от нашия живот. Покажи ни как да посвещаваме живота си на Тебе и ни учи на покорство. Амин.

 

Мисъл за деня: Кои малки моменти мога да посветя на Христос днес?

Джейсън Кун (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ СПРАВЯТ СЪС СТРЕСА.