Възможност за благословение

Прочит: Деяния 2:37-41

 

„И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се присъединиха около три хиляди души.“

(Деяния 2:41)

 

„Благодаря ти, сестро, проповедта ти беше благословение за мен“ – ми каза мой приятел. Бяха ми дали възможността да проповядвам на молитвеното ни събрание. Подготвих се, но се притеснявах. В самия ден не се чувствах добре и малко след като изнесох проповедта, ми стана тъжно. Казах на Бога: „Извинявай, Господи. Не съм добра в проповядването на Твоето слово“. Но думите на приятеля ми ме успокоиха.

Сетих се за апостол Петър. В деня на Петдесетница той говори за Исус и посланието му промени човешки сърца. Хората бяха благословени. Много от тях се кръстиха и три хиляди души се присъединиха към вярващите. Макар да не беше предвидил проповед за този ден, Петър се изправи пред народа и Бог докосна много хора чрез неговото послание. И аз мога да послужа за благословение. Макар че само един човек ми каза, че е бил благословен, аз не се обезсърчавам. Благодаря на Бога за възможностите да благославям хората.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за възможностите да благославяме хората. Давай ни смелост да ги оползотворяваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Най-щастлива съм, когато мога да благославям хората, като споделям Благата вест.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ПРОПОВЕДНИЦИТЕ.