Възстановяване

Възстановяване

Прочит: Агей 1:3-11

 

„Поради Моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща.“

(Агей 1:9)

 

Преди известно време църквата ми се раздели, като близо половината от хората напуснаха по различни причини – от доктринални различия до лични неразбирателства.

В днешния библейски прочит Агей предизвиква управителя и първосвещеника относно това, което считат за важно. Храмът, който беше разрушен от вавилонците, стоеше в руини. Пророкът отправя предупреждение.

Тези стихове предизвикват у мен размисъл. Сред раните, въпросите и съмненията все още има желание за възстановяване. Питам се: „Как мога да помогна църквата ми да бъде възстановена?“. Мога да участвам в организираните молитви, в библейските уроци и в другите дейности. Мога да каня приятели на църква и да споделям с повече хора вярата си. Мога да гледам с надежда въпреки разочарованията и да подкрепям пасторите. Ако наистина целим възстановяване, можем да помогнем на своята църква, като обновим и собствената си вяра.

 

Молитва: Отче, помогни ни погледът ни да е обърнат изцяло към Теб и към това, което искаш да сторим, за да подпомогнем възстановяването на Твоята църква. Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще участвам в изграждането на Божията църква?

Даян Фиган (Австралия)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИ, КОИТО СА РАЗКЪСВАНИ ОТ ВЪТРЕШНИ КОНФЛИКТИ.