В Божите ръце

Прочит: Галатяни 5:22-25

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

(2 Коринтяни 5:17)

 

Веднъж реших да събера остатъците от сапуни в един голям сапун, който да мога да използвам. Нарязах ги на малки парчета, разтопих ги и започнах да ги оформям. На пръв поглед се справих, но след 24 часа частите бяха повече от видими. При използването на новия сапун обаче бучките се заглаждаха и той придобиваше по-удобна форма.

Това ми напомня как Святият Дух работи в мен – едно несъвършено човешко същество. Той постепенно заглажда онези „издатини и неравности“, които подсказват непокорство, и в този продължителен процес аз продължавам да служа все по-вярно на Бога. Понякога може да е болезнено, но съм уверена, че Бог знае кое е най-доброто за мен. Само трябва да се оставя на действието на Святия Дух и да се уподобявам на Христос.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да приемем Твоето действие в живота ни, за да показваме на хората любов, търпение и всеотдайност. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще си припомням непрестанно колко много ме обича Бог.

Кристин Хей (Шотландия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЧИСТА ВОДА.