В кръг

Прочит: Изход 13:17-22

 

„А когато Фараон пусна народа, Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкият път; защото Бог каза: Да не би народът да се разкае, като види война, и да се върне в Египет.“

(Изход 13:17)

 

Винаги се напрягам, когато трябва да вляза в кръгово. Най-неприятно е, когато доближа изхода, да съм в грешната лента. Преминаването в друга обикновено е съпътствано с недоволството на останалите шофьори, затова единственото, което ми остава, е да продължа да карам, докато намеря удобен момент да направя маневрата.

Историята за изхода разказва за лутането на евреите из пустинята. Когато излязоха от Египет, Бог ги преведе през път, който да ги предпази, за да стигнат до Обещаната земя. Той не ги изостави и вървеше пред тях като облачен и огнен стълб денем и нощем. Дългото им пътуване ги научи да се доверяват на Бога.

Когато ние започнем да се въртим в кръг, можем да се доверим на Бог, защото Той няма да ни остави и ще е с нас по забележителни начини. Ако се молим и очакваме Неговата помощ, скоро ще намерим изходен път.

 

Молитва: Боже, смиряваме се пред Теб и отваряме сърцата си за Святия Ти Дух. Помагай ни да внимаваме в Твоя призив, който ни казва: „Този е пътят, вървете по него“ (Исая 30:21). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е с мен във всеки ден от житейския ми път.

Греъм Уест (Вашингтон, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ НОВ ПЪТ С БОГА.