В мъглата

Прочит: 1 Царе 3:2-11

 

„И Господ дойде и застана, и извика като преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“

(1 Царе 3:10-11)

 

Докато шофирах през плътна мъгла, слушах една християнска радиостанция, по която говореха за призоваването на Самуил. Говорителят предложи на слушателите да се помолят със Самуиловата молитва: „Говори, защото слугата Ти слуша“, а после да замълчат и да слушат.

Пътят беше неравен и мъглата го правеше още по-опасен. Минавах както през полета, така и през гористи местности, където пред мен всеки момент можеше да изскочи елен. Взирах се внимателно в пътя и започнах да се моля: „Говори, защото слугата Ти слуша“.

Бог ми даде да открия аналогията с християнския ми път. Често сякаш се движим в мъгла, погълнати от хилядите грижи, опитвайки се да дадем всичко от себе си, за да не се отклоним от пътя. Бог ми помогна да разбера, че макар понякога да е мрачно и ветровито, Неговата светлина винаги осветява живота ни и ни помага да продължим.

В онзи ден осъзнах, че ако се доверявам на Божията грижа и водителство, всичко ще бъде наред. Безопасно стигнах там, закъдето бях тръгнал, повтаряйки си думите на Самуил: „Говори, защото слугата Ти слуша“.

 

Молитва: О, Боже, нека винаги си светлината пред нас и гласът, който ни призовава. Помагай ни да слушаме и да отговаряме. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Слушам ли Божия глас?

Тим Тейт (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ ПО ОПАСЕН ПЪТ.