В правия път

Прочит: Лука 18:15-17

 

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“

(Притчи 22:6)

 

Животът ми е бил пълен с добри примери. Майка ми поддържаше сама семейството, като се грижеше за шест деца. Работеше от сутрин до вечер, за да успее. Баба Берта ни остави прекрасно наследство, като ни научи да сме силни и да вярваме в Бога, защото Той винаги е до нас.

В следобедите тя ни позволяваше да ходим при доня Естер – една съседка, която много обичаше децата. Тя винаги ни готвеше нещо вкусно. Докато ядяхме, ни четеше истории от Библията. Те оставяха дълбока следа в съзнанието ми и променяха живота ми. Въпреки финансовите проблеми надеждата ми беше да продължа образованието си. Молех Бога да ми помогне да стана учителка.

Не се отказах и постигнах мечтата си. Основата на вярата в живота ми положиха тези, които следваха Божието напътствие: „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път“. Благодарение на техния пример останах на верния път, който води към Бога.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за хората на вярата, които напътстват децата и намират възможности да ги заведат при Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да насърча някого да следва Божия път?

Глория Ампаро Валенсия Риаскос (Колумбия)

 

Да се молим за: САМОТНИТЕ РОДИТЕЛИ.