В чакалнята

Прочит: 1 Йоан 4:7-15

 

„Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.“

(1 Йоан 4:7)

 

Чаках в приемната на лекаря, когато в помещението влезе млад мъж. След като мина през рецепцията, той седна до мен. Беше облечен в мръсна работническа униформа и беше запотен от работа. Усмихнах се, но ми се искаше да седне другаде. В едни момент долових нещо познато в миризмата, която той излъчваше. Така миришеше баща ми след работа в подобен завод.

Татко беше отдаден християнин. Вероятно и този човек беше такъв. Вероятно обичаше да прегръща и целува децата си, както правеше и моят баща. Почувствах се зле заради обидната си реакция. Бях забравил към какво сме призовани – да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога.

Бог обича всички нас и споделя живота с всички ни. Исус Христос беше разпънат и възкръсна, защото Бог Го изпрати на света като израз на безкрайната Си любов. В Христос, без значение кои сме и какви сме, трябва да се обичаме и да се грижим един за друг, както Бог ни обича.

 

Молитва: Боже, помогни ни да се опитваме да обичаме всички, както Ти ни обичаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще гледам на всеки човек, когото срещам, като на Божие дете.

Гордън Толк (Кентъки, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ЗАВОД.