Гледай в пътя

Прочит: Притчи 4:25-27

 

„Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб.“

(Притчи 4:25)

 

Петгодишната ми внучка се учи да кара колело без помощни колелета и много обича да караме заедно. Избирам терени без много движение и внимателно я наблюдавам, докато се опитва да запази баланс. Естествено, постоянно трябва да ѝ напомням да не отделя погледа си от пътя. Всяка патица, интересен камък или хубаво цвете отклоняват нейното внимание. Когато това стане, тя веднага залита и става опасно.

Аз също мога да се отклонявам. Например, когато съм отчаяна, усещам, че вниманието ми се насочва към лошите неща. Отклонявам погледа си и попадам в плена на тъгата и самосъжалението, което може да доведе до голяма опасност. Съсредоточаването върху Господ, Който ме води, ми помага да не изляза от пътя.

Моята внучка има нужда да чува гласа ми, за да не се отклонява. Научила съм, че и аз мога да слушам Божието водителство, което ме връща в правия път, като отделям време за Него, моля се непрестанно, доверявам Му се и Му показвам благодарността си. В Него винаги имам някой, който промисля най-доброто за мен.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че си с нас и ни закриляш дори когато не го осъзнаваме. Помогни ни да Ти се доверяваме и да слушаме Твоя глас, когато ни викаш обратно в правия път. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог винаги промисля най-доброто за мен.

Пег Арнолд (Колорадо, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ НА НЕЩО НОВО.