Гледай напред

Гледай напред

Прочит: Исая 26:3-8

 

„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“

(Исая 26:3)

 

Реших да опитам нови и по-трудни за мен маршрути за планинско колоездене. Това беше една неспирна поредица от остри завои, тесни пътеки между дърветата и резки отклонения. Едва успявах да преодолея едното препятствие, преди да се появи следващото. Помислих си: „В какво се забърках?“.

За радост, до мен имаше мил и опитен водач. Той ме предупреждаваше какво да очаквам и ми даваше съвети как да подходя. От него научих нещо, което не съм знаела – да се фиксирам в точката, към която се стремя. Тялото ни се ориентира спрямо фокуса, който си поставяме. Ако държа погледа си към скала или препятствие, е много вероятно да се ударя в тях. Но ако следя внимателно пътя и внимавам за препятствията, но без да се концентрирам в тях, е по-лесно да ги заобиколя. Съвсем скоро започнах да разбирам. Вместо нервно да се приближа изцяло концентрирана върху тясната пътека между две дървета, се опитвах да гледам напред. Преминах спокойно и много се зарадвах.

Библията ни казва да държим погледа си отправен към Бога, а не към проблемите, което не е лесно. Но Господ ни обещава мир, ако умът ни е обърнат към истината, а не към тревогата. Трудностите никога няма да свършат, но Бог ни дава надежда и сила да ги преодоляваме.

 

Молитва: Господи, помагай ни да помним и да се придържаме към Твоите обещания. Изпълвай умовете ни със Своята истина, за да имаме мир. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще насочвам ума си към Божието слово, а не към проблемите.

Лий Ан Зейнън (Орегон, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗПЪЛНЕН С ТРЕВОГА.