Господ е мое прибежище

Господ е мое прибежище

Прочит: Матей 15:21-28

 

„Понеже ти си казал: Господ е мое прибежище, и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища.“

(Псалм 91:9-11)

 

Когато дъщеря ми замина да учи в друг град, останах сама за първи път. Това беше голяма промяна. Бях свикнала да се грижа за дъщеря си и да я уча. Прекарвахме почти цялото си време заедно. Нейното заминаване беше трудно за мен, но се налагаше. Това е нормалният ход на живота. Тя, за разлика от мен, беше изпълнена с вълнение и с мечти, както и с желание да стане самостоятелна.

Християнка съм и намирам утеха в молитвата. Всеки ден поверявам живота на дъщеря си в Божията ръка и Го моля да се грижи за нея и да я пази. Макар сега тя да е в друг град, молитвата е начин, по който мога да се погрижа за нея. Открила съм, че молитвата ми дава сила и ми помага да се справя с новите предизвикателства.

 

Молитва: Боже, благодарни сме, че можем да Ти възложим грижата за любимите си хора. Молим Те да ги благославяш и пазиш всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Молитвите ми помагат както на любимите ми хора, така и на мен.

Андра Лаум (Естония)

 

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО НАПУСКАТ ДОМА.