Готови за служение

Прочит: Изход 2:1-10

 

„А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи.“

(Изход 2:4)

 

Всяка сряда, когато се събирахме на библейския урок за мъже, приятелят ми Джин ме поздравяваше със: „Здравей, пасторе!“. Аз постоянно му напомнях, че не съм пастор и нямам такова желание.

Но ето че след няколко години попаднах в семинарията, където подготвят за свещеническо служение. Бях решил да служа като мирянин в църквата, защото исках да се върна към своята професия, след като завърша.

Когато завърших обаче, кандидатствах на 30 места и от нито едно не получих отговор. Тогава, в една късна вечер, след като бях подготвил дипломната си работа, ми се обади един пастор. Той беше получил резюмето ми, незнайно откъде, и ми предлагаше да ме назначи като свой помощник. Вече четири години служа там.

Често не знаем какви са Божите планове за нашия живот. Също като майката и сестрата на Мойсей, които гледаха към кошчето с бебето, ние се питаме къде ще ни отведе Господ. Ако не отстъпим в готовността си да Го следваме, Той ще промисли за живота ни по невероятни начини.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за плановете, които имаш за живота ни. Дръж очите, ушите и сърцата ни отворени, за да чуваме и отговаряме на Твоя призив. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще следвам Божия план дори когато не знам накъде ме води.

Кристофър Скот (Вашингтон, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ТРУДНИ РЕШЕНИЯ.