Дарът на другите

Прочит: 1 Солунци 2:9-13

 

„Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им.“

(Евреи 13:7)

 

Синът ми е едва на четири, но всичко в него – от дрехите до новата му „прическа за големи“ – ми напомня на самия мен. След неделното богослужение той уверено излиза отпред и сяда до мен на барабаните. Иска да бъде като татко.

Понякога ни тревожи идеята за подражанието. Вероятно се притесняваме от това да имаме свой идол, или не искаме някой да гледа така на нас! Но по този начин можем да не се възползваме от един от най-големите дарове, които имаме от Бога – другите хора. В Първото послание към солунците апостол Павел хвали вярващите, че са възприели примера на по-зрелите във вярата. Такива хора подражават на Христос и следвайки техния пример, ние също можем да израснем.

Когато крачим заедно по пътя на вярата, не бива да се страхуваме да открием някой, когото можем да гледаме така, както синът ми гледа мен. Не бива да се притесняваме да следваме примера на верните – тези, които подражават на Христос. Заедно се учим да се уподобяваме на небесния си Отец.

 

Молитва: Господи, обграждай ни с хора, които могат да ни помогнат да се приближаваме към Теб. Помагай ни да водим другите по пътя към зрялата вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой е моят пример в следването на Христос?

Джейсън Куун (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОГОТО ПРИЕМАМ ЗА ПРИМЕР.