Дарът на надеждата

Прочит: Евреи 10:23-25

 

„Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“

(1 Солунци 5:11)

 

Като младежки пастор, постоянно общувам с млади християни, които страдат от различни проблеми – от депресия до разрушени взаимоотношения. Много от тях ме търсят за помощ – молитва, съвет, утеха.

Когато ги изслушвам, откривам какъв дар е да успокоиш някого. Тези млади хора не искат да им кажа защо животът е несправедлив към тях. Не очакват решение на проблемите. Искат причина да се надяват отново.

Аз им напомням, че сегашните им проблеми са буря, която ще премине, и че Бог винаги е с тях. Казвам им, че Той обещава да ги избавя от трудностите и да изправя пътя им (Притчи 3:5-6). Виждам, че така вярата им се подновява и те стават по-силни в преодоляването на изпитанията.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за неизменната Ти любов. Помагай ни да я споделяме с другите, като им напомняме за надеждата, която ни даваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато изслушвам чуждата болка, мога да дам надежда.

Стив Лорънс (Кения)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ С МЛАДЕЖИ.