Дар

Прочит: Лука 10:38-41

 

„Но Господ ѝ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“

(Лука 10:41-42)

 

Много обичам класическа музика. Бранденбургските концерти на Бах са ми особено любими. Историята им ги прави още по-интересни. След като ги композирал, Бах ги изпратил лично на граф Бранденбург-Швет през 1721 г. Но ръкописите останали непокътнати в неговата библиотека до смъртта му през 1734 г. и били публикувани едва през 1850 г. За мен е удивително как такъв шедьовър е бил пренебрегван толкова дълго.

Това ми напомня за спасението, което е за всички нас. Някои обаче никога не приемат този дар и не могат да изпитат радостта, която той носи. Причините са различни. Но тези, които го приемат, получават изобилен, вечен живот с Бога.

Когато слушам тези свои любими концерти, аз си припомням за дара на спасението, което получаваме благодарение на Христовата жертва.

 

Молитва: Исусе Христе, благодарим Ти за скъпоценния Ти дар на спасение. Нека живеем, обичайки и служейки, като показваме своята благодарност. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да насърча другите да приемат Божия дар на спасение.

Бил Гослинг (Австралия)

 

Да се молим за: КЛАСИЧЕСКИТЕ МУЗИКАНТИ.