Да внимаваме с гнева

Прочит: Ефесяни 4:25-32

 

„Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.“

(Псалм 103:8)

 

Един ден, докато се прибирах от работа, една кола ми пресече пътя и почти се удари в мен. Ядосах се и исках да спра шофьора, за да изразя гнева си лично, но си спомних за днешния стих. Продължих си пътя и се помолих: „Благодаря Ти, Боже, че ми помогна да се успокоя, за да не си създам допълнителни проблеми“. Ако бях изпълнил първоначалното си намерение, щеше да се стигне до конфликт.

Гневът често води до действия с непредвидими последици. Не е трудно да кажем неща, които не мислим, когато сме ядосани, и те могат да наранят хората. Понякога болката, която нанасяме, не си отива с години. Важно е винаги да пазим в сърцето си Божието слово и винаги да разчитаме на Бога да пази нас и останалите хора.

Библията често ни напомня, че Бог е търпелив. Ако вярваме, че Той е с нас, ако се молим и се учим да вървим по Неговите стъпки, ще успокояваме гнева си и ще живеем в мир с хората. Нека благодарим на Бога.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за Твоето присъствие и за Библията, която ни помага да се справим с гнева. Молим се в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Благодарение на Бога мога да контролирам гнева си.

Конг Пенг Сун (Сингапур)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО БЪРЗО СЕ ГНЕВЯТ.