Да откриеш мир

Прочит: Исая 66:10-13

 

„Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река и славата на народите – като преливащ поток…“

(Исая 66:12)

 

Винаги, когато чета Исая 66, където пророкът говори за възстановяването на мира в Йерусалим, си спомням за времето на Студената война, когато със семейството ми живеехме в Берлин. Градът беше разделен от стената. Във въздуха винаги се усещаше напрежение.

Един ден, когато със семейството ми пътувахме из Западна Германия, спряхме пред развалините на стар замък. Изкачих се на една от запазените тераси и погледнах надолу към долината на река Рейн. Почувствах мир, който ме накара да забравя за момент всички тревоги. Божият Дух беше с мен и мирът се разливаше в душата ми като реката. Това се случи преди много години, но никога няма да го забравя.

С времето разбрах, че мога да почувствам Божия мир и като се моля и чета Библията. Можем да доверим всичките си проблеми на Княза на мира. Той ще ни обгърне с любовта Си веднага щом Го потърсим и Му посветим живота си.

 

Молитва: Боже, помагай ни всеки ден да търсим Твоя мир – в добри и лоши времена. Молим се: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

 

Мисъл за деня: Кои проблеми мога да оставя днес в Божията ръка?

Джон Шлайзър (Алабама, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПОСТОЯННА ТРЕВОГА.