Да се държим здраво

Прочит: 2 Солунци 2:13-16

 

„Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се придържате.“

(Второзаконие 13:4)

 

Преди години бях инструктор на деца от прогимназиалния етап, които проучваха остров Каталина край Калифорния. Давах им съвети и ги придружавах в някои морски дейности като гмуркането.

Едно от красивите неща на този остров са многото кафяви водорасли, които стават доста дълги и са в постоянно движение заради вълните. Те са захванати за дъното с мустачки, които ги придържат здраво и им позволяват да се превърнат в гора, в която обитават много морски видове.

В Евреи 4:14 се казва: „И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали“. Също като корените на водораслите, вярата може да ни държи здраво, предпазвайки ни от бури. Ако не се отделяме от Христос, ще създадем около себе си среда, в която и други ще могат да се развиват.

 

Молитва: Небесни Отче, помагай ни да се държим здраво за Твоите истини, за да устояваме на житейските бури и да помагаме и на другите да растат. Амин.

 

Мисъл за деня: Моята вяра може да помогне на някого да расте.

Дъг Уингърт (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: МОРСКИТЕ БИОЛОЗИ.