Да се научим на доверие

Прочит: Псалм 94:16-19

 

„Сред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.“

(Псалм 94:19)

 

Много пъти съм се стресирала заради неща, които не са в моя контрол. Започвала съм да питам: „Защо? Съмнявам ли се в Бога?“. Една приятелка предложи, когато нещо ме тревожи, да го пиша на лист, да го слагам в кутия с надпис „Кутията на Бога“ и да го оставям с всички останали притеснения там. Един ден го пробвах. Написах тревогата си на лист, помолих се, поплаках и го пуснах в кутията. Молех се за това още няколко пъти, но с времето го забравих. Когато се появи нова тревога, затварям и нея в кутията. В деня, в който реших да изпразня кутията, не помнех нито едно от нещата, които бях написала!

С годините пораснах във вярата и вече не се нуждаех от кутия. Сега мога да предам тревогите си на Бога и да съм спокойна, че Той ще се погрижи. Сега знам, че причината за предишните ми тревоги е, че не съм се доверявала на Бога. Но Той винаги се е грижил за мен. Научих се да се доверявам повече и да се съмнявам по-малко с нова надежда и радост.

 

Молитва: Боже, във време на нужда отваряй очите ни за Твоята любов и вярност. Помагай ни да растем във вярата, като предаваме тревогите си на Тебе. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да раста във вярата, като се доверявам на Бога в тревогите.

Дорийн Алварес (Флорида, САЩ)

 

Да се молим: ДА ДОВЕРЯВАМЕ НА БОГА СВОИТЕ ТРЕВОГИ.

 

 

27