Да устоим

Прочит: Ефесяни 2:4-10

 

„Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“

(Псалм 139:14)

 

Наследих от родителите си и от една своя леля дървени мебели. Не знам къде са произведени, но са солидни и красиви и контрастират на останалите вкъщи, изработени от по-некачествено дърво. Много от новите мебели са красиви и функционални, но се съмнявам, че бих ги оставила в наследство на някого.

Псалм 139 ни казва, че сме сътворени страшно и чудно, че Бог ни е обвил в утробата на майка ни. Често се чувстваме слаби, но също като моите нови мебели имаме скрита сила, трайност и красота. Обстоятелствата може да ни говорят друго. Може да чуем, че няма да се справим. Но нека не губим вяра, като знаем, че сме Божие творение.

 

Молитва: Отче, давай ни увереност, когато се чувстваме слаби. Напомняй ни, че сме сътворени от Теб и сме Твои. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: С Бога мога да устоя на житейските предизвикателства.

Кейт Карол (Ирландия)

 

Да се молим за: ДЪРВОДЕЛЦИТЕ.