Да устоиш

Прочит: Даниил 1:1-15

 

„… ако грешните те прилъгват, не се съгласявай!“

(Притчи 1:10)

 

Седяхме тихо с колегите ми от университета и очаквахме да ни дадат теста по френски език. Това беше последният ми изпит по езика и трябваше да го взема. Но когато получих листа, не можах да се сетя почти нищо. Видях как колегите ми преписват и си помислих: „Препиши сега, после ще се покайваш. Нали Бог е милостив? Не рискувай да се провалиш точно сега“.

Всички сме преживявали подобни изпитания. Също като Ева се изкушаваме да посегнем към забранения плод, който може да разруши взаимоотношенията ни с Бога. Начинът да устояваме на изкушенията, е да отстояваме убежденията си и да се сме напълно посветени.

Даниил е такъв пример. Той не се отказа от храната, която му позволяваше еврейският закон, и не се изкуши от ястията на вавилонския цар, а Бог го възнагради. Като знаем, че вярата ни изисква посвещение, ще успяваме да преодоляваме изкушенията – дори ако това означава да се явим втори път на изпит по френски.

 

Молитва: Господи, учи ни на истините на Твоето слово. Давай ни сила, за да живеем така, че да Те прославяме. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще отстоявам посвещението си на Бога, защото така е по-добре за мен.

Джоузеф Ейдоуи (Нигерия)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ИЗПИТ.