Действена любов

Прочит: Римляни 12:9-21

 

„… ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.“

(Римляни 12:18)

 

Когато кандидатствах за първата си работа след колежа, един цял ден премина в интервюта. Всеки от интервюиращите ми каза: „Вие сте най-подходящият кандидат за тази позиция“. След месец от фирмата ми се обадиха, за да ми съобщят, че не съм приет. Обясниха ми, че според интервюиращите презентацията ми пред колектива не е убедителна. Бил съм твърде мил и нямало да се справя с отговорностите.

Неправилно се мисли, че добротата е слабост. Проявата на доброта показва умението за самоконтрол. Трудно е да намираме сили да живеем в мир с хората, но благодарим на Бога, че имаме пример в днешния библейски прочит. В някои преводи пасажът е озаглавен „Действена любов“. Не е ли добре да проявяваме повече такава любов в света?

Аз вярвам в Исус Христос и за мен е комплимент да бъда отхвърлен заради прекалена доброта. Добротата и Христовата любов могат да променят света.

 

Молитва: Небесни Отче, давай ни силата, която ни е нужна, за да живеем в мир с всички. Помагай ни да се радваме в надеждата, да сме търпеливи в трудностите и да не преставаме да се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще проявя действена любов към хората, които срещам.

Бен Байръм (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКОРО СА ЗАВЪРШИЛИ КОЛЕЖ.