Добре екипирани

Прочит: 2 Тимот. 3:1-17

 

„Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“

(2 Тимот. 3:16-17)

 

Преди години със семейството ми предприехме пътуване из Африка. Пътувахме с кола, пригодена за неравни и трудни терени, и бяхме снабдени с инструменти, гориво и продукти. Бяхме сигурни, че каквото и да се случи по пътя, ще се справим. По-късно бяхме изключително доволни от тази своя предвидливост. Попадахме в ситуации, които щяха сериозно да ни забавят, ако не се бяхме подготвили.

Във 2 Тимот. 3:16-17 апостол Павел подчертава колко важно е да сме подготвени за живота. За да се справим с трудностите по пътя, трябва да сме екипирани, а най-добрият начин е да изучаваме Божието слово. Когато размишляваме над Божията мъдрост, сърцата ни ще се изпълват с правда, мир и сила. Божието слово ни дава необходимото, за да се справим с трудностите, които ще срещнем. Писанието е нашият пътеводител и закрила през целия ни житейски път.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за мъдростта на Твоето слово. Давай ни милостиво всичко, което ни е потребно, за да се справим с трудностите в живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Изучаването на Божието слово ще ми даде необходимото, за да се справя с житейските трудности.

Нелсън Нуосу (Нигерия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДПРИЕМАТ ТРУДНО ПЪТУВАНЕ.