Добрият пастир

Прочит: Лука 15:1-7

 

„Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесет и деветте в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери?“

(Лука 15:4)

 

Когато бях малка, притчата за изгубената овца ми беше любима и карах родителите ми да ми я разказват преди лягане. Историята ми се струваше много вълнуваща – овчарят брои овцете, разбира, че една липсва, и тръгва да я търси въпреки опасностите. Винаги се притеснявах за тази овца, но когато стигнехме до момента с намирането ѝ, се изпълвах с радост. И до днес посланието на притчата за мен е много силно.

Когато се замисля за децата по света, които са изложени на опасност и трудности, си припомням, че Добрият пастир никога не се отказва от нас. Дори да се справяме със сложен проблем и сърцето ни да е изпълнено със страх, можем да разчитаме на Божията вярност. Призовани сме да споделяме Христовата любов с хората, а децата имат нужда някой да ги заведе при Добрия пастир. Надеждата ми е всички деца по света, когато се почувстват несигурни или изплашени, да знаят, че Той – Исус, е близо и ще им даде надежда и мир.

 

Молитва: Милостиви Боже, нека сме чувствителни към нуждите на децата. Помагай ни да споделяме с тях Твоята любов, за да са сигурни, че никога не сам сами. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще помогна на нуждаещите се деца днес?

Елси Лима (Бразилия)

 

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА ЗА ДЕЦА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.