Добрият Пастир

Прочит: Псалм 23:1-6

 

„Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен…“

(Псалм 23:4)

 

Наскоро ми откриха миома. Лекарят ми изписа лекарства и ми каза да отида за нов преглед, когато ги изпия. Аз ги взех и започнах да се моля, като поисках молитвена подкрепа и от църквата.

Бях убедена, че ще се възстановя, но когато отидох за следващия преглед, миомата още беше там. Това ме разочарова, но почувствах как Бог ме пита: „Лина, аз добър ли съм?“. Останах безмълвна. Няколко минути по-късно можех да отговоря: „Да. Ти си много добър към мен“.

Замислих се за думите на Давид от Псалм 23. Бог е мой Пастир и нищо не ми липсва. Той ме завежда при зелени пасбища и тихи води. Но както и Давид знаеше, има много моменти в живота, които ни превеждат през долината на мрачната сянка. Дори тогава не бива да се страхуваме от зло, защото Господ е с нас и мракът не е безкраен. В днешния прочит от тъмната долина Давид не пита „Защо ме прати тук?“, а заявява своята вяра в добрия Пастир. Аз също мога да заявя своята вяра. Бог е с мен във всички изпитания.

 

Молитва: Добри Пастирю, благодарим Ти, че си до нас. Благодарение на Теб можем да не се страхуваме. С Твоя помощ можем да преодолеем изпитанията. Амин.

 

Мисъл за деня: Може да преминавам през изпитание, но Бог винаги е добър.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ЖЕНИТЕ С МИОМА.