Добри хора

Прочит: Филипяни 2:1-11

 

„Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“

(Псалм 107:1)

 

Един ден на автобусната спирка до мен застана незрящ човек. Веднага се заговорихме – най-вече за автобусния превоз и колко дълго ще чакаме. Той беше приятна компания.

Когато дойде автобусът, аз го насочих към вратата. Взехме си билети и седнахме един до друг. Продължихме да си говорим, вече по сериозни житейски теми. Но се изненадах, когато той каза: „Знаете ли, госпожо, Бог е добър“. За момент си помислих: „Как може човек, изгубил зрението си, да каже подобно нещо?“. Тогава той продължи: „Едва когато ослепях, разбрах колко добри хора има. Всеки ден благодаря на Бога за тях“.

Срещата ми с този човек ме научи на нещо – че трябва да съм благодарна за големите и малките неща в живота си всеки ден. Бог е обещал никога да не ни остави и да води всичките ни стъпки. Затова сега, пред какъвто и проблем да се изправям, съм спокойна, че Бог и добрите хора ще ми помогнат да го преодолея.

 

Молитва: Боже на всяко добро, благодарим Ти за Твоята милост всеки ден. Нека изказваме благодарността си, като правим добро на хората, които срещаме. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки нов ден е дар от Бога.

Силвия Уокър (Ню Йорк, САЩ)

 

Да се молим: ДА ВИЖДАМЕ ДОБРОТАТА В ХОРАТА.