Доверие в Бога

Прочит: Изход 17:1-7

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

(Притчи 3:5-6)

 

Бях кандидатствала за един курс в университета, в който уча, но името ми не беше в първия списък с приетите. Когато видях това, се ядосах и започнах да се обвинявам, че не съм кандидатствала в други университети. После осъзнах, че няма друг начин да изкарам курса, затова започнах да се моля и да постя. За моя изненада, Бог чу молитвата ми още в първия ден на пост. Бях избрана при второ класиране. Стана ми неудобно, че съм се оплаквала без причина. Бог вече беше промислил за чудото!

Израилтяните преживяха нещо подобно, когато Господ ги заведе в Рафидим. Вместо да се радват на свободата си, те се оплакваха, че нямат вода. Не спираха да се карат с Мойсей, вместо да се доверят, че Този, Който ги е избавил от Египет, ще се погрижи за тях. Заради тази случка Мойсей даде на мястото име, което напомняше за тяхното оплакване и изпитване на Господа. Вероятно ако бяха останали спокойни и вярваха в Него, те щяха мирно и с радост да се насладят на водата, която потече от канарата Хорив. Тогава може би мястото щеше да носи друго име, означаващо „доверие“ или „радост“. В трудни моменти, вместо да изпитваме Господа, нека се доверим, че Той ще се погрижи за нас.

 

Молитва: Помогни ни, Господи, винаги да Ти се доверяваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог вижда нуждата ми и ще отговори.

Карол Макван (Индия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЧИСТА ВОДА.