Довери се!

Прочит: Матей 11:25-30

 

„Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“

(Матей 11:28)

 

Преди много години вземах уроци по скално катерене в местния колеж. Инструкторът ме върза и ми каза да се изкача по една стена. Той ме предупреди да се облягам на въжето и подчерта, че трябва да имам доверие, че ще ме предпази от падане. Трябваше не да се вкопчвам в стената, а да се отпусна свободно. Аз обаче не го послушах и насочих рамото си към стената. При това прехвърляне на тежестта се нараних.

Мисля, че същото се отнася и за християнския ни живот. Исус иска да вярваме в Него и напълно да Му предадем живота си. Ако го направим, ще открием мир, който само такова посвещение носи. Липсата на доверие в екипировката ми донесе нараняване. Ако не посветим живота си на Христос, това ще ни нанесе духовни рани, като ни отстрани от Неговия мир.

 

Молитва: Исусе, днес Те молим за сила и воля да Ти се доверим и да Ти посветим живота си. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус е единственият път към истинския мир.

Тони Лотито (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: КАТЕРАЧИТЕ.